Jatky Bučovice, s.r.o., Nová 715, 685 01 Bučovice, objednávky – tel.: +420 517 326 116

Dotace

Tento projekt je zaměřen nejen na modernizaci provozu a zvýšení kvality, hygieny a bezpečnosti práce, ale také díky otevření nové podnikové prodejny, dochází ke zkrácení prodejního řetězce konečnému spotřebiteli. Došlo také k efektivnějšímu využití elektrické energie při jatečném zpracování masa.

Realizací projektu došlo ke zvýšení produktivity práce v provozu jatek. Zlepšení pracovních podmínek v prostředí porážky jatečních zvířat. Také došlo ke zlepšení pracovních podmínek obsluhy výrobních technologií jatečné výrobě.


Dotace