Jatky Bučovice, s.r.o., Nová 715, 685 01 Bučovice, objednávky – tel.: +420 517 326 116

Výroba

Ročně se u nás porazí 225 tisíc kusů prasat, což je v průměru 840 kusů za den. Přitom moderní porážkovou linku obsluhuje pouze 12 pracovníků.

Hrubé odštětinování provádí stroj, jehož součástí je také automatický plamen, který ožehne zbývající štětiny, v další místnosti se vše opláchne tryskajícím proudem vody a teprve pak nastupuje lidská ruka: háky - dopravník - tradiční způsob na kuchací lince s nuceným posuvem. Rozříznuté půlky se po zvážení a aparativní klasifikaci umístí v tzv. rychlozchlazovně při teplotě -7 °C. Teprve druhý den se bourají na jednotlivé části, podle požadavků zákazníků. Někteří si přejí půlky, jiní požadují rozporcovat maso zcela.

Kromě prasat se u nás poráží dvakrát týdně také jateční skot, a to v průměru 50 kusů za den. Bourání hovězího masa se provádí denně.

Podmínkou pro fungování takové výroby je přítomnost vlastní čističky odpadních vod, která slouží k předčištění odpadních vod pro výpusť do městské čističky.