Jatky Bučovice, s.r.o., Nová 715, 685 01 Bučovice, objednávky – tel.: +420 517 326 116